Wetteksten

Wet:
I.2.11: Dieren die op de schoot worden gehouden of geleide honden voor personen met een visuele handicap zijn gratis toegelaten op de voertuigen van de Lijn. Honden die niet op de schoot kunnen moeten voorzien zijn van een leiband.
Klik hier

Artikel 18 (Duitstalige Gemeenschap): De aanbieders van audiovisuele mediadiensten zullen de bepalingen toepassen die door de Regering aangenomen zijn om de diensten voor personen met een visuele of auditieve handicap toegankelijk te maken.
Klik hier

Artikel 151 (Vlaamse overheid): De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de private televisieomroeporganistaties maken een aanzienlijk deel van hun omroepprogramma toegankelijk voor personen met een visuele of auditieve handicap. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling
Klik hier

Artkel 2 (Vlaamse overheid): De brievenbussen moeten aan de grens van de openbare weg geplaatst zijn, dit geld niet voor personen met een handicap vastgesteld door de terzake bevoegde overheidsdienst en die het gevolg is van een beperkte mobiliteit of visuele beperking.
Klik hier