Vzw Blindenzorg Licht En Liefde Voor Solidariteitprojecten V

VZW Blindenzorg Licht en Liefde voor solidariteitprojecten van, voor en door blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel

  • Vebes (vereniging van blinden en slechtzienden) verenigt blinden en slechtzienden, ze bieden o.a. informatie en ontspanning.
  • Huis 45 is een tehuis voor niet werkenden, die ook een dagcentrum heeft voor mensen met een visuele beperking.
  • KMPI Spermalie is een partner in thuisbegeleiding, trajectbegeleiding voor blinden en slechtzienden