Van Horen Zeggen

In het tijdschrift "Van Horen Zeggen" vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC enSiméa. In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders. het is een tijdschrift die iedereen verstaat, enkele van onze artikels komen uit dit tijdschrift.

Het blad verschijnt zes keer per jaar. Audiologische Centra en leden van Siméa krijgen het vakblad gratis toegestuurd. Overige belangstellenden betalen voor het abonnement € 25,50 per jaar.