Syntheses Artikels

Stien Pinoy:
Kinderen met een visuele beperking.
Mijn artikel is een hoofdstuk uit een boek. Low-vision hulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen die ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking beter kunnen zien. Het hoofdstuk geeft heel wat voorbeelden van middelen. Drukkarakteristieken, speciale filterglazen,optische hulpmiddelen, hulpmiddelen voor speciale opdrachten, elektronische hulpmiddelen en ga zo verder. Ze geven heel wat uitleg bij de verschillende hulpmiddelen en hoe je ze kunt gebruiken.
Klik hier

Glenn Lenoir:
Slechthorend in het high-tech tijdperk
Mijn artikel beschrijft de verschillende soorten hulpmiddelen om de slechthorende bij te staan. Er zijn zowel uitwendige als inwendige gehoorapparaten. Het artikel bespreekt eerst de werking van het gehoor en daarna kort de werking van deze apparaten en heeft ook verschillende onderzoeken weer van verbetering. Ons oor is opgedeeld in 3 delen. je kunt problemen hebben met je buitenoor wat het akoestische regelt (geluid). Je kan problemen hebben in het middenoor wat het mechanische regelt (trillingen) of in het binnenoor wat het elektrische regelt (zenuwpulsen). Bij de oorschelp (buitenoor) bespreekt mijn artikel AHO dit is een conventioneel hoortoestel. Bij het middenoor gaat het over het vibrant soundbridge (VSB). Bij het binnenoor gaat het voornamelijk over BAHA dit is een cohleaire implantatie. Mijn artikel is een deeltje uit een tijdschrift "Van Horen Zeggen"
Klik hier

Laurien Parmentier:
De diagnostiek, preventie en behandeling van dysgrafie bij slechtziende kinderen.
Het artikel beschrijft wat dysgrafie en slechtziendheid betekend en hoe men deze beperkingen kunnen vaststellen. Men zoekt naar een verband tussen beide beperkingen. Men gebruikt hiervoor aangepaste hulpmiddelen om dit vast te stellen. Aan de hand van deze hulpmiddelen en het verband die ze vinden, zoeken ze naar een methode om dysgrafie tegen te houden bij slechtziende kinderen. In het onderzoek hebben ze ook behandelingen gevonden voor kinderen waarbij de preventie te laat komt.
Er wordt ook gebruik gemaakt van een casus, dit helpt de lezer het onderzoek beter te begrijpen.
Klik hier

Bieke Maesen:
Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…
Mijn artikel gaat over een onderzoek dat heeft plaatsgevonden in Nederland. Dat onderzoek ging over factoren die stigmatisering bij mensen met een visuele beperking beĆÆnvloeden. Want beperkingen worden als stigma's beschouwd. Je hebt verschillende soorten vormen van stigamtisering. Namelijk de verbale en non-verbale. Aan de hand van een vragenlijst, die een aantal studenten moesten invullen, kwam men de resultaten te weten. Er is ook een discussie onstaan. Men vroeg zich af of dit onderzoek wel correct is uitgevoerd en of de diagnose niet te algemeen is.
Klik hier

Arne Piepers:
Tolken voor doofblinde mensen
Het hoofdstuk uit het boek 'over doofblindheid: communicatie en omgang' gaat over tolken voor doofblinden. In het hoofdstuk vind je de verschillende manier om te kunnen communiceren met een doofblinde. Maar je vind er ook de nadelen die de tolk ondervindt. Zo wordt hij verfrustreerd als de communicatie niet lukt want communiceren blijft moeilijk gaan. Ook vind je er de problemen die nog steeds aanwezig zijn betreffende het aantal tolken. Het aanbod van tolken is veel lager dan de vraag ernaar. Het is een zeer interessant hoofdstuk die een duidelijk beeld geeft over de communicatiemiddelen en de beperkingen bij het communiceren.
Klik hier

Kobe Witdouck: Passend onderwijs in de Twinschool
Klik hier

Tiffany Pieters:
Een tweede kijk op kunst: kunsteducatie voor mensen met een visuele beperking
Mijn artikel gaat over hoe mensen met een visuele handicap ook een museum kunnen bezoeken. In het artikel wordt er daabij verwezen naar het visuele karakter van de maatschappij en hoe moeilijk het dan is als je een visuele beperking hebt. Men heeft ook een aantal verschillende visuele aandoeningen beschreven en uitgelegd. De evolutie van vroeger tot nu wordt ook weetgegeven. deze evolutie gaat vooral over het denken over kunst en mensen met een visuele handicap.
Klik hier

Jolien Swinnen: Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven
klik hier

Sarah Noppe: Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…
Mijn artikel gaat over een Onderzoek die men heeft gedaan in Nederland, het gaat over de stigma's die blinden en slechtzienden krijgen.
Zo wordt bv. onderzocht of de ernst van de beperking en de openheid van de persoon over zijn beperking heeft een invloed heeft op hoe ziende mensen hen bekijken.
Klik hier

Christophe Philips: Vriendschapsrelaties van dove en slechthorende adolecenten
klik hier

Kimberly Lechantre:
Mijn artikel gaat over jongeren met een visuele beperking. Men vraagt zich af of zij ook een persoonlijk netwerk of welbevinden hebben. In dit artikel schrijft men een heel onderzoek uit over hoe het nu precies zit met dat persoonlijk netwerk. Men gebruikt allerlei instrumenten om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen. Ook legt men uit hoe men aan de respondenten is gekomen en hoe men afbakening deed. Daarna geeft men de resultaten weer per onderzoeksvraag. Er staan ook tabellen en grafieken in de tekst om dit allemaal te verduidelijken. Als laatste is er ook nog de conclusie waar men alles nog eens kort samenvat en een conclusie bij schrijft.
Klik hier