Sp A Over Personen Met Een Beperking

bron:
klik hier

Werknemer krijgt zelf subsidies

“Er is een principieel akkoord over de hervorming van de sociale economie waar de werknemers beter van worden”, zegt Freya Van den Bossche. “Met dit akkoord gaan zowel de sociale partners als de sector van de sociale economie akkoord.”

In de sector van de sociale economie is winst minder belangrijk dan de sociale doelen. “Daarom sporen we de sector via subsidies aan om de integratie van mensen die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt als doel te nemen”, zegt Vlaams minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche.

Concreet gaat het om personen met een handicap, mensen die langdurig ziek zijn geweest, mensen met psychische of sociale problemen, laaggeschoolde langdurig werklozen en leefloners.

“Daarom veranderen we het uitgangspunt” gaat Van den Bossche verder. “Vanaf 2012 subsidiëren we niet langer de bedrijven, maar de werknemers subsidiëren. Als criterium nemen we hun 'afstand tot de arbeidsmarkt'. De VDAB bouwt daarvoor een meetinstrument uit. Met dat meetinstrument bepalen we wat een werknemer nodig heeft. We hebben het dan niet alleen over loonsubsidies, maar ook over begeleiding. Alles gaat in een 'rugzakje' en het bedrijf dat hen in dienst neemt, kan daar dan gebruik van maken. “

Volgens Van den Bossche kan het systeem in 2012 in werking treden