Sarah Noppe

1. Kef, S. (2002). Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, 22-37.

2. Kef, S. (2006). Verder kijken dan de beperking, longitudinaal onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling en sociale netwerken van adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

3. Pettigrew, T.F., & Tropp, L.R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751-783.

4. Verplanken, B., Meijnders, A., & Wege, A. van de (1994). Emotion and cognition: attitudes toward persons who are visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 88, 504-511.

5. Weiner, B., Perry, R. P., & Magnusson, J. (1988). An attributional analysis of reactions to stigmas. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 738-748.

6. Website WHO http://www.who.int. Binnengehaald op 24 oktober 2006 van www.link.nl.