Robert David Putnam

Robert David Putnam is een Amerikaanse politicoloog en hoogleraar public policy aan de Harvard-universiteit. Ook is hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Manchester in Engeland.

Eén van zijn belangrijkste werken is het boek Bowling Alone: America's Declining of Social Capital, dat in 1995 verscheen en waarin Putnam vaststelde dat de Verenigde Staten aan het einde van de twintigste eeuw een belangrijke verandering hadden ondergaan met betrekking tot het burgerlijk, sociale, verenigings- en politieke leven.

In 2000 publiceerde Putnam een vervolg op zijn eerdere boek: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. In dit boek werkt hij zijn ideeën verder uit en dient zijn critici van repliek. Hij benadrukte dat traditionele burgerlijke organisaties extreem aan belang hadden ingeboet.
Recentelijk heeft Putnam deelgenomen aan een onderzoeksproject naar de relatie tussen vertrouwen binnen etnische gemeenschappen en etnische diversiteit

referentie:
Wikipedia, Robert David Putnam, geraadpleegd op 18 december 2010 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam