Open Vld

Bron: http://www.vld.be/?type=content&id=19&pageid=21795

Artikel 7

§1. Personen met een handicap, verkozen in één van de bestuursfuncties van Open Vld, kunnen
beroep doen op hun persoonlijke assistent of persoonlijke begeleider.

§2. De persoonlijke assistent of begeleider geeft assistente hulp bij de communicatie als doventolk,
schrijftolk, gebarentolk, en bij het uitbrengen van de kiesverrichtingen, alsook assistentie eigen aan de
handicap van de betrokken persoon.

§3. De persoonlijke assistent of begeleider heeft géén persoonlijke inspraak in de bestuursfuncties
van de verkozene bij de Open Vld. Hij of zij kan geen lid zijn van een andere partij, wanneer de
persoon met een handicap een functie uitoefent of een mandaat bekleedt binnen Open Vld.