N Va Over Gezondheidszorg

Bron:
http://www.n-va.be/standpunten/gezondheidszorg_en_welzijn

De N-VA wil niet lijdzaam toezien op de steeds hogere en bijna onbetaalbaar geworden gezondheidsfactuur. De sluipende privatisering van de gezondheidszorg ondermijnt de solidariteit én de gezondheid van de patiënt. Daarom stelde de N-VA een Vlaamse hospitalisatieverzekering voor, die voor zieken en zwakkeren wel betaalbaar moet zijn. Dat idee werd ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. Op die manier starten we met een eigen Vlaamse sociale zekerheid.

De N-VA is voorstander van een overheveling van de gezondheidszorg naar de deelstaten. De taalgrens blijkt een zorggrens te zijn. Vlaanderen kiest meer voor de huisarts en voor preventie, Wallonië meer voor de duurdere dienstverlening via het ziekenhuis. De Vlaamse overheid moet de geestelijke gezondheidszorg beter uitbouwen. In de welzijnssector willen we zo snel mogelijk de wachtlijsten wegwerken, zeker in de gehandicaptensector, de bejaardenzorg, de kinderopvang en de jeugdzorg.