N Va Gebarentaal

Bron:
http://www.n-va.be/nieuws/persberichten/helga-stevens-neemt-initiatief-tot-erkenning-vlaamse-gebarentaal

Stevens neemt initiatief tot erkenning Vlaamse Gebarentaal.
25 januari 2005
Eén van de prioriteiten van Helga Stevens als Vlaams Volksvertegenwoordigster is de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. Eind september 2004 startte het Doof Actie Front (DAF) een petitie op om dit onderwerp op de agenda van het Vlaams Parlement te zetten. De petitie is met meer dan 70.000 handtekeningen het meest succesvolle verzoekschrift in de geschiedenis van het Vlaams Parlement.

Op woensdag, 26 januari, houdt DAF naar aanleiding van de overhandiging een persconferentie om 13u30 in de Antoon Van Dyckzaal in het Vlaams Parlement.

Dit is de eerste stap. Deze week heeft Helga Stevens het initiatief genomen om de andere fracties van de meerderheid uit te nodigen voor overleg. Nadat zij reeds de dovenorganisaties en een juridisch expert heeft geraadpleegd wil zij nu een voorstel van decreet uitwerken dat eveneens gedragen wordt door de andere meerderheidspartijen. Zo hoopt zij op een vlotte erkenning.

Het (gesproken) Nederlands is voor vele dove personen de tweede taal. Veel dove personen kunnen zich minder goed uitdrukken in het Nederlands dan in de Vlaamse gebarentaal, hun moedertaal. Het is een taal met een eigen grammatica en woordenschat, die verschilt van land tot land. Het statuut van een echte taal werd lange tijd onthouden aan gebarentalen. Dit mede na het Wereldcongres voor de Doven van 1880 in Milaan waar (door horenden) geopteerd werd voor de ‘orale methode’ in de opvoeding van dove kinderen. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw begonnen taalkundigen de taalkundige aspecten van gebarentalen te bestuderen en kregen de gebarentalen de status van een volwaardige taal. Tot ver in de jaren ‘90 mochten dove kinderen in Vlaanderen en Nederland zelfs geen onderwijs genieten in gebarentaal. De dovengemeenschap in Vlaanderen hoopt via dit initiatief eindelijk erkenning te krijgen voor haar taal. In Wallonië is de gebarentaal voor de franstalige inwoners van België trouwens reeds erkend sinds 29 september 2003.