N Va Auditieve Beperking

http://www.n-va.be/files/default/generated/persbericht/080512_gehoorschade.pdf

Dringend nood aan maatregelen tegen gehoorschade

Het is hoog tijd voor maatregelen tegen de steeds toenemende gehoorschade, in het bijzonder bij jonge mensen en jongeren, zeggen Vlaams parlementslid Helga Stevens (N-VA) en Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA). Dit bleek eens te meer tijdens het symposium dat vandaag plaatsvond in het Europees Parlement over de erkenning, preventie en behandeling van Tinnitus1 en andere gehoorproblemen.

Niet minder dan 40 miljoen Europeanen lijden aan gehoorverlies. Van hen zijn 2 miljoen volledig doof. Bovendien worden 60% van de mensen ouder dan 70 geconfronteerd met één of andere vorm van gehoorschade. Indrukwekkende aantallen die om dringende actie vragen. Hoewel sommige problemen genetisch van aard zijn, komen de meeste voort uit omgevingsfactoren: zo spelen het verkeer, het milieu, het lawaai van vliegtuigen, dancings en ook het gebruik van GSM's, MP3-spelers en iPods een belangrijke rol.

Naar aanleiding van een recente studie van het Britse Royal National Institute for Deaf People2, stelden Brepoels en Stevens al enkele maatregelen voor zowel op het Vlaamse als op het Europese niveau.

Frieda Brepoels: "Ik heb de Europese Commissie gevraagd een verplichte waarschuwing in overweging te nemen op toestellen die gehoorschade kunnen
veroorzaken. Daarnaast moet een begrenzing op 90dB van deze toestellen zeker overwogen worden. Volumebegrenzers op MP3-spelers en iPods, die vandaag tussen de 90 en 120 decibels halen, worden immers eenvoudig omzeild door "volume boosters" of "volume unlockers" die gratis worden gedownload via het internet."
Helga Stevens: "Ik heb Vlaams Minister voor Jeugd, Bert Anciaux gevraagd dringend werk te maken van een betere sensibilisering van onze jongeren: een grotere bewustwording en meer inzicht in de manieren om zichzelf tegen gehoorschade te beschermen, zijn immers noodzakelijk. Het gaat bovendien niet alleen om MP3-spelers en iPods. Dezelfde uitdaging geldt op festivals, bij het gamen, fuiven, … Een integrale aanpak van het probleem is dus aangewezen."

Frieda Brepoels, Europees Parlementslid voor N-VA
Lid van de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Helga Stevens, Vlaams Parlementslid voor N-VA
Lid van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin