Marc Marschark

Marc Marschark is professor. Hij doet studies aan het Nationaal technisch instituut voor doven in Rochester. Hij is de uitvinder van het tijdschrift Deaf studies and deaf Education. Hij publiceerde meer dan 100 artikels en hoofstukken. En schreef 11 boeken over leren, educatie en ontwikkeling van dove kinderen.

Referentie:
R.I.T., profile Marc Marschark, geraadpleegd op 18 december 2010 op http:// http://www.ntid.rit.edu/media/marc_marschark.php