Laurien Parmentier

Delleman, J.W. & Meire, F.M. (1987). Kinderen met een visuele handicap. Ammersfoort: Acco
Helders, P.J.M. (1982). Motorische ontwikkelingsaspecten van het blinde kind. Maandblad voor kinderrevalidatie,12, 6-7.
Hoogduin, C.A.L. & Haan, E. (1983). Schrijfkramp.Kind en Adolescent,4.
Peer, D.R. van (1989). Schrijfspoor: theorie, diagnostiek en behandeling van schrijfstoornissen, Tilburg: Zwijsen.
Reimer, A.M, Smits-Engelsman, B.C.M. & Siemonsma-Boom,M. (1994). Motometrie bij slechtziende kinderen met behulp van de aangepaste Körper Koordinationtest für Kinder. Bewegen en Hulpverlenen, 4, 248-261.
Sleeuwenhoek, J.C., Boter, R.C. & Vermeer,A. (1994). De psychomotorische ontwikkeling van visueel gehandicapte kinderen. Bewegen en Hulpverlenen,4, 262-272.
Thomassen, A.J.W.J, Gaien G.P. van & Klerk, L.F.M. de (1985). Studies over de schrijfmotoriek: theorie en toepassing in het onderwijs. Lisse: Swets& Zeitlinger
Vermeer, A. (1991). Motorische en sociale ontwikkeling als doel van de bewegingsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
Vink, M. TH; (1994). Vasthouden, loslaten, zelf doen. De vroege bewegingsontwikkeling van blinde kinderen. Bewegen en hulpverlenen, 4, 229-247
Wassenberg C. (1991). Slecht zien, slecht schrijven? Haren: VISO