Knoors H

Prof. dr. Harry Knoors is bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en algemeen directeur Expertise & Innovatie Koninklijke Kentalis te Nijmegen.
Al sinds 1982 doet prof. dr. Harry Knoors onderzoek naar de opvoeding van, en het onderwijs aan, slechthorende en dove kinderen en jongeren. Hij werkte mee aan de opzet en evaluatie van tweetalig dovenonderwijs. Tegenwoordig richt hij zich in zijn onderzoek o.a. op de ontwikkeling van vriendschapsrelaties bij slechthorende en dove kinderen.

E-mail: ln.laataiv|sroonk.h#ln.laataiv|sroonk.h
Positie: Projectleider, (co-)promotor; lid van het EAC Programme Board
Werkzaam bij: Viataal, Sint-Michielsgestel

  • Vragen:

Is er een bepaald verschil tussen de vriendschapsrelatie van dove kinderen dan die van goed horende kinderen?
Goed horende kinderen zullen ze eerder vriendschap sluiten met kinderen die ook goed horen of maakt dit geen verschil?
Hebben de dove of slechthorende kinderen minderwaardigheidscomplexen tegenover de 'gewone' kinderen?