Kentalis
  • Kentalis1

Kentalis is een organisatie die allerlei onderzoeken doet en mogelijkheden aan doven of slechthorenden biedt. Zo kan Kentalis onderzoeken hoe doof je werkelijk bent, wat er nog aan de hand is doordat je slechthorend of doof bent. Deze organisatie helpt tevens ook het kind zoeken naar een gepast school en kan advies geven welke eventuele trainingen gevolgd kunnen worden. Het leren van gebarentaal kan ook worden aangeleerd via Kentalis. Om dit samen te vatten Kentalis biedt enorm veel mogelijkheden om doven of slechthorenden het zo goed mogelijk naar hun zin te maken.

Een ander belangrijk punt is dat Kentalis scholen voor speciaal onderwijs voor slechthorende kinderen heeft, maar ook dat men slechthorende kinderen en hun leerkrachten begeleid op een reguliere school.

De bedoeling van de site van Kentalis is om de mensen, zowel jong als oud, te informeren over hun auditieve beperking. Dit is ook handig voor de ouders van de kinderen die doof of slechthorend zijn. Zo kan men zien dat er enorm veel initiatieven opgericht worden om de mensen met die beperking zo normaal en comfortabel mogelijk in de maatschappij te laten functioneren.

Tenslotte biedt Kentalis niet enkel hulp bij doven en slechthorende, maar ook bij doofblinden en mensen die autisme hebben.

  • Kentalis2

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De site is gericht voor doven,slechthorende, doofblinden, mensen met autisme… en ook heel nuttig voor de ouders, partners van de mensen met een beperking. De site is heel overzichtelijk en alle nodige informatie is zeker terug te vinden. Indien nodig kan er contact worden opgenomen want, het adres, telefoonnummers en dergelijke staan vermeld.

2. OORSPRONGSKRITIEK

De informatie is zeker controleerbaar, want bij vragen of dergelijke kan men de organisatie contacteren op het vermelde adres of de telefoonnummers. Er worden telkens ook dagdagelijkse voorbeelden gegeven over personen met een auditieve of visuele beperking.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

De informatie die terug te vinden is op de site is goed gestructureerd. Het zijn ook allemaal feiten die terug te vinden zijn, de auteur heeft zich niet gebaseerd op zijn eigen mening. Er wordt ook voldoende genuanceerd zodat het telkens duidelijk is wat de personen te doen staat.
De interpretatiekritiek bekijkt de inhoud van de tekst en hoe de auteur hiermee omgaat.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De maker van de site zal waarschijnlijk een specialist zijn die actief is in de organisatie Kentalis. Want alles wordt nauwkeurig uitgelegd en ieder aspect wordt voldoende geargumenteerd.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Wat niet vermeld wordt, is de kosten die bij deze zorg allemaal ter sprake komen. Het leren van gebarentaal is dit gratis? Het les volgen als dove in het regulier onderwijs is dit niet te duur? Want de leerling moet worden bijgestaan door een hulpleerkracht.