Kef S

Het is een Nederlandse die aan de Amsterdamse universiteit werkt.
Ze is een assistent professor in de psychologie en de pedagogiek sinds 2004.

Werken die je over haar kan vinden:
- Kef, S. & Berlo, W. (2008). Visuele beperkingen. In W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt & N. van Son-Schoones (Eds.), Seksualiteit bij ziekte en beperkingen. Assen: Van Gorcum.
- Kef, S. (2009). De volgende stap: Ouderschap. FOVIG Nieuws, 23(4), 15-17.
- Kef, S. (2009). Jongeren in het regulier middelbaar onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding. FOVIG Nieuws, 23(1), 12-15.
- Damen, S. & Kef, S. (2008). Meer oog voor blinden. Effecten van het interventieprogramma Contact. Markant, 5, 16-18.
- Kef, S. (2007). Verder kijken dan de visuele beperking: Onderzoek naar psychosociale ontwikkeling jongeren. Sensis Magazine, 13-15.