Jolien Swinnen

1. Zonderop, Y.(2008). ‘Gemengde wijk maakt eenzaam’. Interview met Robert Putnam. De volkskrant, 28 juni, 2008.

2. Kusters, A. (2010). Deaf utopias? Reviewing the sociocultural literature on the world’s ‘Martha’s vineyard situations’. Journal of deaf studies and deaf education, 3-16.

3. Matthys, M.(2010). Doorzetters. Een onderzoek naar de betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop en loopbaan van universitair afgestudeerden. Proeftijdschrift universiteit utrecht. Amsterdam: uitgeverij Aksant.

4. Van Koppen, P.J., Hessing, D.J., Merckelbach, H.L.G.J. & Crombag, H.F.M. (2002). Het recht van binnen. Psychologie van het recht. Deventer: kluwer.

5. De Lange, R. (1985). Minderhedenonderzoek: Aapjes kijken? Migrantenstudies, 16-35.

6. Dijksma, S.A.M. (2009). Brief aan de tweede kamer betreffende heroverweging passend onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

7. Van Gils, G., Van den Bogaerde, B. & De lange,. R. (2010). The use of modern information and communication systems and technology and experienced stress at work in mixed deaf- hearing teams. Sign language studies, winter 2010, 231-257

8 Putnam, R.D. (1995).Bowling alone: America’s declining social capital. The jounal of democracy, 65-78.