Hox Joop J

Joop J. Hox is een Nederlandse psycholoog en hoogleraar methodeleer aan de Universiteit in Utrecht. Hox' onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de kwaliteitsborging van survey-onderzoek en van de multiniveau-analyse van hiërarchisch gestructureerde gegevens. In multiniveau-analyse wordt verondersteld dat de te onderzoeken data een hiërarchische ofwel gelaagde structuur hebben. Speciale modelleertechnieken zijn ontwikkeld om deze data in kaart te brengen. Door het gebruik van deze technieken kan de kwaliteit van gegevens verkregen door surveys veelal aanzienlijk worden verbeterd.

Meer info over hem Klik hier