Handiscoop

Handiscoop is het maandblad van KVG. Handiscoop wil mensen met een handicap en hun omgeving boeien. De inhoud van dit blad is daarom zeer gevarieerd.

Handiscoop heeft aandacht voor alle mensen met een handicap, of die handicap nu fysiek, verstandelijk, psychisch, visueel of auditief is. Daarnaast richt KVG zich met dit tijdschrift ook tot mensen uit de omgeving van iemand met een handicap: ouders, familie, begeleiders en beleidsverantwoordelijken.

Handiscoop wil informatie brengen met een kritische duiding. Het maandblad volgt de gehandicaptensector op de voet en bericht over de ontwikkelingen op sociaal, medisch en technologisch gebied. Ook eigen ervaringen van mensen met een handicap of van mensen uit hun omgeving komen aan bod.

Handiscoop stelt zich onafhankelijk op tegenover de overheid. De redactie reageert kritisch op elke beleidsverantwoordelijke die maatregelen treft die ten nadele zijn van mensen met een handicap.

  • Handiscooparchief:

http://www.kvg.be/index.php?page=119