Gerard Van Galen
 • Werkt in de univsersiteit van Nijmegen (NICI) als professor in de Psychologische functieleer, in het bijzonder de motorische functies
  • Zijn onderzoeksdomeinen zijn:
   • Motoriek
   • Stress en taakverrichting
   • Motorische stoornissen
   • Handschrift
 • Schreef de volgende artikels
  • Galen, G.P. van, Liesker, H. & Haan, A. de. (2005) Hypeprestatie en spierspanning bij gebruik van het verticale Yogitype toetsenbord, Tijdschrift voor Ergonomie, 30, 19-26.

Referenties:
http://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1239361/Language/nl, geraadpleegd op 26/12/2010

Vragen:

 • Zijn er nog andere schrijfmotorische problemen buiten dysgrafie?
 • Heeft de druk van de omgeving die een kind met een visuele beperking krijgt, een effect op het schrijfgedrag?
 • Raad u de therapie ‘schrijfdans’ aan bij kinderen met een visuele beperking?