Erik Erikson

Erik Erikson was een psycholoog die zich met name richtte op de psychoanalyse. Hij werd in Duitsland geboren uit Deense ouders. Hij werd beïnvloed door onder anderen Anna Freud en later door Margaret Mead. In 1938 vluchtte hij voor de nazi's naar Amerika waarna hij de Amerikaanse nationaliteit aannam.

Erikson behoorde tot de groep postfreudianen die de ego-psychologen worden genoemd, omdat deze de taak van het ego niet beperkt zien tot een louter defensieve functie, maar het tevens een andere, belangrijkere functie toekennen: het voortdurend integreren van allerlei tegenstellingen die zich kunnen voordoen, zowel binnen de persoon zelf als in diens interactie met de sociale omgeving. Eriksons therapeutische tussenkomsten waren dan ook voornamelijk erop gericht het "ego" van de cliënt te versterken.

Referentie:
Wikipedia, Erik Erikson, geraadpleegd op 18 december 2010 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson