Eindwerken Bachelorproeven

Titel: Kinderen met een visuele beperking voorbereiden op een chirurgische ingreep
Jaar: 2010
Auteur: Demuijnck Elizabeth
Uitgever: KHBO Brugge, departement: Gezondheidszorg
Pagina’s: 43 p. illustraties + bijlages

Titel: Muzikale opvoeding bij slechthorende en dove kinderen.
Jaar: 2010
Auteur: Lagast Laure, Verniest Kelly
Uitgever: KHBO Brugge
Pagina's: 110 p. illustraties + Cd

Titel: Inclusie bij slechthorende in het lager onderwijs. Een kind met gehoorproblemen in Europa.
Jaar: 2008
Auteur: Declercq Hanne
Uitgever:KHBO Brugge
Pagina's: 7 p. illustraties

Titel: Doofbewustheid creëren bij politiediensten: evaluatie van de praktijkgerichte dvd
Jaar: 2007
Auteur: Cornette Sofie
Uitgever: Ipsoc Kortrijk
Pagina's: verschillende pagineringen

Titel: Motorische en sportspecifieke vaardigheden van dove en slechthorende jongeren : een zoektocht naar oorzaak en gevolg.
Jaar: 2009
Auteur:Boonen Leen
Uitgever: Diepenbeek : KHLim Departement Lerarenopleiding (BASO),
Pagina's: 119 p. illustraties + cd-rom

Titel: Keb Ben en Gwen: Spelmethodiek rond seksualiteit en relatievorming bij personen met een meervoudige visuele beperking
Jaar: 2010
Auteur: Vantrappen Astrid, Biesemans Toon, Beys Tiffany
Uitgever: Hogeschool-universiteit Brussel
Pagina’s: 249 p. illustraties

Titel: Universele universiteitsbibliotheken: K.U.Leuven case studies met speciale aandacht voor mensen met een visuele beperking
Jaar: 2008
Auteur: Markey Lisa
Uitgever: K.U.Leuven Faculteit Ingenieusrswetenschappen
Pagina’s: 221 p. illustraties

Titel: Ver-oor-deeld? Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij dove-slechthorende jongeren
Publicatiejaar: 1999
Auteurs: Deprez, Julie /
Uitgever: Kortrijk : Ipsoc,

Titel :De sociale zoektocht : sociale vaardigheidstraining bij kinderen met een auditieve beperking.
Jaar: 2010
Auteurs: Bardyn, Elke / De Kock, Elise / Ketsman, Pieter / Neuteleers, Evy /
Uitgever: Dilbeek : Hogeschool-Universiteit Brussel,
Pagina’s: 307 p. : ill.

Titel: Gehoorrevalidatie en inleiding hoorhulpmiddelen : onderdeel gehoorrevalidatie.
Jaar: 2010
Auteurs: Neirynck, Ann /
Uitgever: Brugge : KHBO,
Pagina’s: Ca 160 p. : ill.

Titel: Een historisch-pedagogische studie naar het hoorapparaat als technologisch hulpmiddel voor personen met een auditieve beperking.
Jaar: 2009
Auteurs: Hulsmans, Hanne /
Uitgever: Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Departement Pedagogische Wetenschappen,
Pagina’s: onbekend

Titel: Het lachende spel: speelplaatsspelen bij kinderen met een auditieve beperking
Jaar: 2000
Auteurs: Derynck, Natascha
Uitgever: Kortrijk: Ipsoc
Pagina's: 43 p.

Titel: Identiteitsontwikkeling bij dove kinderen
Jaar: 2009
Auteurs: De Graeve, Sabine
Uitgever:KATHO, PHO
Pagina's: onbekend

Titel: De weg naar een blindengeleidehond
Jaar: 2009
Auteur: Van den Broeck, Sophie
Uitgever: HIVB
Pagina's: Onbekend

Titel: Blind- en slechtziendheid bij kinderen en hun spel- en bewegingsmogelijkheden
Jaar: 2008
Auteurs: De Smet, Robbert
Uitgever: Torhout, KATHO-departement ReNo,
Pagina's: 69 p.

Titel: Sociaal-emotionele gevolgen van eeneen visuele beperking
Jaar: 2008-2009
Auteur: Laerenbergh Veerle
Uitgever: Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Pagina's: 103 p.

Titel: Casus: het voorbereiden van een jongere met een meervoudige visuele beperking naar de volwassenzorg toe. het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.
Jaar: 2001
Auteur: Veys, Ine
Uitgever: KHBO Campus Brugge departement gezondheidszorg
Pagina's: 76p.

Titel: communicatie op eigen wijze: theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking
Jaar: 2009
Auteur: Van Balkom, Hans
Uitgever: Leuven: Acco
Pagina's: 351p.