Else De Haan
  • Bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten aan de factulteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam door De Mary Cover Jones Stichting
  • Sinds 1997 werkzaam als pscyholoot en psychotherapeut bij de bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Sinds 2004 docente in de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum
  • Voorzitter van de Centrale Werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie
  • Lid van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.
  • Hoofdredacteur van het vaktijdschrift Kind en Adolescent Praktijk.

Referenties:
http://www.fmg.uva.nl/actueel/hoogleraarbenoemingen.cfm/CEA661CE-1321-B0BE-A4E72915B6690DA7, Geraadpleegd op 26/12/2010

Vragen:

  • Vind u dat kinderen met een visuele beperking in het gewoon of bijzonder onderwijs horen?
  • Vanaf wanneer vind u dat de therapie om dysgrafie te voorkomen, moet gestart worden?
  • Hoe lang duurt de “behandeling” om dysgrafie te verbeteren?