De Klerk A

Annet de Klerk is een pedagoge en werkt als teammanager bij Talent, een van de scholen voor doven op Kentalis. Ze is ook beleidsadviseur voor de afdeling onderwijs van Kentalis. Ze heeft tevens ook een Twinschoolprogramma ontwikkeld voor dove en horende leerlingen. Ze is ook verantwoordelijk voor verschillende andere innoverende projecten. Deze projecten richten zich op de lerarenopleiding, de curriculumontwikkeling, evidence based praktijken en prestaties van dove en slechthorende leerlingen.

* Klerk de, A. (1998). Deaf identity in Adolescence. The Rotterdam Deaf Awareness program. In Weisel, A. (Ed). Issues Unresolved. New perspectives on language and deaf education. Gallaudet University Press. Washington D.C.
* Klerk de, J.P., Klatter-Folmer, J., Knoors, H. & E. Kolen (2001). Maatwerk. Tweetalig onderwijs binnen het Instituut voor Doven.(Tailor made. Bilingual education at IvD) Van Horen Zeggen 42, 1, 16-22.

* Klatter-Folmer, J., Kolen, E., Knoors, H. & De Klerk, J. (2002). Onderzoek op maat. Wetenschappelijke evaluatie van tweetaligheid op het Instituut voor Doven(Evaluation of bilingualism at IvD). Van Horen Zeggen.

* Klerk de, A., Wauters, L., Knoors, H. (2006).
Samen naar school. Evaluatie van het Twinschoolproject van Viataal-Talent en basisschool De Schalm voor dove en horende leerlingen.(Together to school. Evaluation of the Twinschool project of Viataal-Talent and primary school De Schalm for deaf and hearing pupils) Viataal & Radboud Universiteit Nijmegen.

* Wauters,L., Klerk de A., Eijk van der A., Knoors, H. (2008)
Lezen bij Dove en Slechthorende leerlingen. Naar goede praktijken voor het leesonderwijs.(Reading with Deaf and Hard of Hearing pupils. Good practices of reading instruction.) Pontem, Viataal, Radboud Universiteit Nijmegen.

* Klerk de, A., Hermans, D., Knoors, H., Wauters, L. (2009)
Passend onderwijs in de Twinschool. Dove, slechthorende en horende leerlingen samen naar school.(Inclusive education in the Twinschool. Deaf, hard of hearing and hearing pupils together to school) Van Horen Zeggen, jrg 50, februari 2009, p 10-17.

E-mail: ln.silatnek|krelked.a#ln.silatnek|krelked.a

  • vragen:

Wat zijn de taken die u allemaal moet uitvoeren als beleidsadviseur?
Wat houdt dit Twinschoolprogramma dan juist in?
Wat hielden deze innoverende projecten juist in?