Christophe Philips

Brands, T., H. Knoors en G. Aarts (2008). Vroegbehandeling voor kinderen met ernstige spraak- en
taalmoeilijkheden: doeltreffend of niet? Van Horen Zeggen, 2, p. 10-13.

Brock, A.J.L.L. de, A.A. Vermulst, J.R.M. Gerris en R.R. Abidin (1992). Nijmeegse Ouderlijke Stress
Index. Handleiding. Lisse, Swets en Zeitlinger.

Coster, F.W., S.M. Goorhuis-Brouwer, H. Nakken en H.C. Lutje Spelberg (1999). Specific language
impairments and behavioral problems. Folia Phoniatrica et Logopedica, 51, p. 99-107.

Enderby P. en J. Emerson (1996). Speech and language therapy: does it work?
British Medical Journal, 29, p. 1655-1658.

Fekkes, M., N.C. Theunissen, E. Brugman, S. Veen, E.G. Verrips, H.M. Koopman, T. Vogels, J.M. Wit
en S.P. Verloove-Vanhorick (2000). Development and psychometric evaluation of the TAPQOL: a
health-related quality of life instrument for 1-5-year-old children. Quality of Life Research, 9, p. 961-
72.

Gaines R. en C. Missiuna (2007). Early identification: are speech/language-impaired toddlers at
increased risk for Developmental Coordination Disorder? Child Care and Health Development, 33,
p. 325-332.

Goorhuis-Brouwer, S.M. en A.M. Schaerlaekens (1994). Handboek taalontwikkeling, taalpathologie
en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht, De tijdstroom.

Knijff, W.A. (2003). Diagnostics in children with language problems: differences between a
multidisciplinary and monodisciplinary procedure. Proefschrift Rijksuniversiteit
Groningen.

Law, J., Z. Garrett en C. Nye (2004). The efficacy of treatment for children with developmental speech
and language delay/disorder: a meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing
Research, 47, p. 924-943.

Roberts ,J., L. Hunter, J. Gravel, R. Rosenfeld, S. Berman, M. Haggard, J. Hall, C. Lannon, D. Moore,
L. Vernon-Feagans en I. Wallace (2004). Otitis media, hearing loss, and language learning:
controversies and current research. Journal of developmental and behavioral pediatrics, 25, p.
110-122.

Shriberg, L.D., S. Friel-Patti, P. Flipsen en R.L. Brown (2000). Otitis media, fluctuant hearing loss, and
speech-language outcomes: A preliminary structural equation model. Journal of Speech, Language,
and Hearing Research, 43, p. 100-120.

Smits, K., J. van Daal en J.M. Cuperus (2003). Diagnose- en behandelgroepen. Procesdiagnostiek en

orthopedagogische behandeling van jonge kinderen met complexe spraak-/taalproblemen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 42, p. 480-488.

Van Agt, H. M., M.L. Essink-Bot, M.L., H.A. van der Stege, J.G. de Ridder-Sluiter en H.J. de Koning
(2005). Quality of life of children with language delays. Quality of Life Research, 14, p. 1345-55.

Van de Loo, L.J.M. (2006). De relatie tussen spraak- en taalstoornissen, probleemgedrag en
ouderlijke stress. Scriptie Faculteit Gezondheidswetenschappen. Universiteit Maastricht.

Verhulst, F.C., J.M. Koot, G.W. Akkerhuis en J.W. Veerman (1990). Praktische Handleiding voor de
CBCL. Assen, Van Gorcum.

Willinger, U., E. Brunner, G. Diendorfer-Radner, J. Sams, U. Sirsch en B. Eisenwort (2003). Behavior
in children with language development disorders. The Canadian Journal of Psychiatry, 48, p. 607-
614.

Zielhuis, G.A., G.H. Rach en P. van den Broek (1990). The occurrence of otitis media with effusion in
Dutch preschool children. Clinical Otolaryngology, 15, p. 147-153.