Brailleliga

Brailleliga1

Brailleliga bestaat al meer dan 80 jaar en is een voorziening voor blinden en slechtzienden. Uit de naam kun je afleiden wat de doelstellingen waren ‘het braille’ zowel schrijven als lezen. Het is opgericht door twee blinde dames, Elisa Michiels en Lambertine Bonjean. Hun doelstelling was een bibliotheek samen te stellen voor mensen met een visuele beperking. Na twee jaar besloten ze hun doel te veranderen en begonnen ze hulp te verlenen aan alle mensen die aan gezichtsvermogen verloren hebben. Nu bezit de dienst nog steeds bibliotheken, maar ook museums, de structuur van de dienst is enorm veranderd onderandere doordat de voorziening zo groot geworden is. De diensten van Brailleliga zijn verspreid in steden van zowel vlaanderen als wallonië. Er zijn zo ongeveer 14.000 mensen met een visuele beperking in België die beroep doen op Brailleliga. Deze voorziening is voledig gratis. Je gaat als slechtziende eerst in contact komen met de sociale dienst. Je krijgt er je lidnummer en ze maken een centraal dossier aan. Je kunt er vooral terecht met je problemen bij je functioneren. Ze zullen er je de nodige informatie geven en desnoods zullen ze je doorverwijzen naar andere diensten als dat wenselijk is. Deze informatie gaat onderandere over de verschillende soorten sociale voordelen waar je recht op hebt met je beperking. De slechtziende of blinde moet zich ook zelfstandig kunnen redden in het dagelijks leven. De dienst begeleiding leert hun omgaan met dagelijkse dingen zoals zich wassen, kleden, koken,… Ze helpen ook door toegang en informatie te geven van technische aanpassingen. Dit zijn bijvoorbeeld vergrotingssystemen, het braille voor computers, noem maar op. Centrum voor Beroepsopleiding van de Brailleliga helpt hen om een beroep te leren en zich zo beter te integreren in de maatschappij. De dienst arbeidsbemiddeling helpt mensen met een visuele beperking om een job uit te oefenen. In Brailleliga zorgen ze ook voor de nodige ontspanning die men nodig heeft dit gebeurd zo op alle regionale centra’s van Brailleliga. Voor meer informatie over deze voorziening: http://www.braille.be/nl/default.asp

Brailleliga2
Engelandstraat 57 - B-1060 Brussel
Tel : 02/533.32.11 - Fax : 02/537.64.26 - e-mail : eb.elliarb|ofni#eb.elliarb|ofni
rekening PCR 000-0000048-48 (fiscaal attest voor elke gift vanaf 30 €)

1. HERSTELLINGSKRITIEK
De site is voor mensen met een visuele beperking. Maar het is ook informatief voor mensen zonder beperking. Maar voor mij persoonlijk spreekt de lay-out niet aan. De Brailleliga bestaat al meer dan 80 jaar.

2. OORSPRONGSKRITIEK
De website is volgens mij betrouwbaar. Je kunt de maker van de site contacteren als je vragen hebt. De inhoud van de site berust op feiten. Er wordt op de site ook verwezen naar andere sites, zodat je de info kunt controleren. Er zijn publicaties en documenten te vinden op de site. Wel staat er niet op de site wie de auteur juist is.
De site wordt regelmatig bijgewerkt want er staat een tombola vermeld op de site en ook acties. De laatste update moet nog niet zo lang geleden gebeurd zijn, er staat namelijk een actie op van 6 december.

3. INTERPRETATIEKRITIEK
Ik heb geen spellingsfouten gevonden. Het is een objectieve site die informatie wil meedelen over de liga aan diegene die erin geïnteresseerd zijn. Wel kan je online giften geven.
Ook geeft de auteur de basisfilosofie mee aan de lezer.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Op de site staat niet vermeld wie de auteur juist is, maar bij vragen kun je de liga wel contacteren.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK
De auteur wil de mensen niet misleiden. Hij wil gewoon informatie over blinden en braille meegeven.

Bronnen:
- http://www.braille.be/nl/diensten/
- http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=9925