Anthony Giddens

Anthony Giddens is een Brits socioloog en politicus. Hij staat bekend voor zijn structuratietheorie en zijn holistische visie op de moderne samenleving. Hij wordt beschouwd als een van de meest prominente hedendaagse sociologen met minstens 34 boeken van zijn hand, uitgebracht in minstens 29 talen (hij publiceert gemiddeld meer dan één boek per jaar). In 2007 werd Giddens genoteerd als de vijfde meest geciteerde auteur van boeken in de humane wetenschappen.

Meer recent houdt Giddens zich bezig met de moderniteit, globalisering en politiek, en dan vooral met de impact van de moderniteit op sociale relaties en het dagelijks leven. Dit uit zich binnen een kritiek op de postmoderniteit en binnen de discussie over een nieuw "utopisch-realistische" derde weg in de politiek.

Referentie:
wikipedia, Anthony Giddens, geraadpleegd op 18 december 2010 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens